Prefabrykaty betonowe, beton towarowy

Wieloletnie doświadczenie w branży drogowej i mostowej, stała kontrola wewnętrzna oraz współpraca z zewnętrznymi laboratoriami pozwoliła na opracowanie technologii produkcji zapewniającej wysoką jakości wyrobów. Prefabrykaty produkowane są zgodnie z opracowaniami technicznymi opartymi na obowiązujących normach oraz Katalogach Powtarzalnych Elementów Drogowych Transprojekt.

RUROWE PRZEPUSTY DROGOWE

Rury betonowe i żelbetowe wytwarzane są zgodnie z PN-EN 1916:2005 i oznakowane symbolem CE. Prefabrykaty wykonywane są na wibroprasie, a beton do produkcji elementów wytwarzany jest na nowoczesnym węźle betoniarskim co pozwala na uzyskanie produktów wysokiej jakości.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie łączone na zaprawę cementowo-piaskową oraz studnie DN 1200 łączone na uszczelkę elastomerową

ZBIORNIKI ŻELBETOWE

Kręgi betonowe o średnicy 2000 mm wykonane z betonu wibroprasowanego zbrojonego drutem stalowym mają zastosowanie jako zbiorniki na nieczystości bytowo- gospodarcze -szamba betonowe, zbiorniki na gnojowice, obudowy studni -szachty i przepompowni, a także studnie chłonne.