Pale FDP (Full Displacement Piles)

Przemieszczeniowe pale wiercone wykonywane w fazach takich jak pale CFA z tą różnica, że dzięki specjalnej geometrii świdra grunt nie jest przemieszczany na powierzchnię tylko na boki i pod podstawę formowanego pala. Dogęszczenie gruntu wokół pala powoduje zwiększenie jego nośności.

Zalety pali FDP:
  • duże nośności w porównaniu z palami wierconymi o tej samej średnicy bez dogęszczania gruntu
  • zmniejszona ilość betonu w stosunku do np. pali CFA
  • brak wstrząsów i wibracji
  • brak urobku trudnego do zagospodarowania, czysty plac budowy

 

Wady:
  • ograniczona średnica, a co za tym idzie nieduża sztywność na zginanie

nasze realizacje