PALE CFA (Continous Flight Auger)

Nazywane również FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) – są to pale wiercone świdrem ślimakowym w następujących etapach: wiercenie do projektowanej rzędnej, podciąganie świdra z jednoczesnym pompowaniem betonu przez rdzeń świdra oraz montaż zbrojenia w świeżą mieszankę betonową.

Zalet pali CFA:

  • duże średnice – do 800 cm (duża nośność )
  • duża sztywność ,
  • kontrolę przewiercanego gruntu,
  • łatwe dostosowanie długości do warunków gruntowych,
  • brak wstrząsów, umiarkowany hałas,
  • niewystępowanie wysadzin gruntu i unoszenia wcześniej wykonanych pali,
  • duża wydajność

Wady:

  • ograniczone pochylenie pali
  • urobek trudny do zagospodarowania

nasze realizacje