PREFALBET

fundamenty palowe, prefabrykaty betonowe

Działamy od 2007 roku w dwóch dziedzinach branży budowlanej:

Geotechnika w ramach której wykonujemy:

 

  • pale i mikropale fundamentowe
  • wzmacnianie podłoża
  • obudowy głębokich wykopów

Prefabrykacja betonowa:

 

  • przepusty rurowe
  • studnie kanalizacyjne
  • zbiorniki żelbetowe