Pale w rurach obsadowych

Pale w rurach obsadowych są to pale wiercone wielkośrednicowe. Stateczność ścian zapewniona jest poprzez wciskaną rurę stalową o średnicy równej średnicy wykonywanego pala. Rura obsadowa wyprzedza świder spiralny lub kubełkowy, który wybiera grunt do projektowanej rzędnej, dno otworu zostaje wyczyszczone i następuje montaż zbrojenia oraz zabetonowanie pala rurą kontraktor.

Zalet pali wykonywanych w rurach obsadowych :

 • duże nośności

 • duża sztywność ,
 • możliwość przewiercania twardych przeszkód,
 • kontrolę przewiercanego gruntu,
 • łatwe dostosowanie długości do warunków gruntowych,
 • brak wstrząsów, umiarkowany hałas,

Wady:

 • duże osiadania

 • urobek trudny do zagospodarowania
 • konieczność balastowania napierającej wody gruntowej, a następnie jej utylizacja
 • mała wydajność
 

Dzięki wyposażeniu palownic w monitoring parametrów wiercenia i formowania pali takich jak:

 • prędkość obrotowa świdra

 • moment obrotowy wywierany na świder
 • prędkość zagłębiania świdra
 • głębokość wiercenia
 • ciśnienie i ilość podawanego betonu
 • prędkość podnoszenia świdra

Mamy bieżącą kontrolę nad wykonywanymi pracami co minimalizuje możliwość wystąpienia błędów wykonawczych.

 

nasze realizacje