Ścianki szczelne

 

Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe najczęściej stalowe, stanowiące zabezpieczenie stateczności ścian głębokich wykopów. Głównie wykorzystywane jako konstrukcja tymczasowa, szczególnie tam gdzie istnieje konieczność ograniczenia dopływu wody do wykopu. Ścianki oporowe tracone ze względów ekonomicznych często wykonywane są z grodzic PCV.
 

Zalety ścianki szczelnej:

 • szybkość montażu

 • możliwość wielokrotnego użycia grodzic stalowych

 • łatwość kształtowania obudowy w planie,

 • ograniczenie dopływu wody do wykopu

 • brak rozluźnienia gruntu za ścianką

 • czysty plac budowy,

 • możliwość obciążenia lub wykonywania wykopu bezpośrednio po pogrążeniu ścianki

 • duża sztywność na zginanie

Wady ścianki szczelnej:

 • uciążliwy montaż – hałas, wibracja

 • trudności wykonania w gruntach z przeszkodami (kamienie, skały),

 • duży koszt ścianki traconej (szczególnie stalowej)

 

nasze realizacje