Betonowe kolumny przemieszczeniowe

Betonowe kolumny przemieszczeniowe stosowane są głównie do wzmacniania podłoża pod nasypy i płyty fundamentowe. Technologia ta jest bardzo wydajna i powoduje znaczne ograniczenie osiadań obiektów budowlanych.

Do formowania kolumn wzmacniających podłoże wykorzystywane są maszyny do wykonywania przemieszczeniowych paliwierconych w systemie bezurobkowym, z użyciem świdra rozpychającego grunt na boki. Kolumny te wzmacniają podłoże, zagęszczając luźne grunty piaszczyste lub „zbrojąc” słabe grunty spoiste i organiczne.

Kolumny są formowane z betonu słabszego niż pale (zwykle B10–B20, w zależności od wymaganej podatności), nie muszą być zagłębione w grunt nośny,wystarczy gdy tylko sięgają jego stropu. Zaletą kolumn przemieszczeniowych, jest możliwość formowania ich również w warstwach bardzo słabych gruntów.

Dzięki ciągłemu procesowi tłoczenia mieszanki betonowej, która rozpycha słaby grunt i tworzy w nim pogrubienia trzonu, małe jest niebezpieczeństwo „rozpłynięcia się” lub osłabionych przewarstwień kolumn.

nasze realizacje